Thai-girl-is-executed-news-site

2 หญิงไทย โดนทางการของอินโดเนียเซียสั่งประหาร ข้อหาลักลอบขนยาเสพติด

 เมื่อ 21 ตุลาคม 62 ได้มีข่าวออกมาว่ามีคนไทยถูกจับกุมที่ประเทศอินโดเนียเซีย 2 คน โดยทั้ง 2 เป็นผู้หญิง และถูกจับในข้อหาลักลอบขนยายาหนักกว่า 1 กิโลกรัม ทำให้ทางการมีคำสั่งออกมาให้ยิงเป้า โดยการลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงในบางประเทศ อย่างเช่น อินโดเนียเซีย ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้ ด้วยเหตุการณ์นี้เป็นประชาชนของไทยจะถูกประหารที่ต่างประเทศ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โดยทั้งคู่ที่ถูกจับคือ นาวสาวกศริน ขามแก้ว และ นางสาวศนิชา มณีเทศ

news-site-Thai-girl-is-executed

เหตุเริ่มต้นจากทั้งสองได้เริ่มจุดเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ปลายทางคือเกาะบาหลี ถูกจับโดยเจ้าหน้าที่ตรวจค้นคนเข้าเมือง ซึ่งทั้งคู่มีอาการน่าสงสัยอย่างมากจึงทำให้ถูกจับ ตรวจพบยาบ้าหนักถึง 958 กรัม ซึ่งทั้ง 2 อาจถูกตั้งข้อหาสูงสุดเพราะ อินโดเนียเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีกฎหมายยาเสพติดรุนแรงที่สุดในโลกอาจจะถูกตัดสินประหารก็เป็นได้