news-side-Provisions-to-be-prepared-in-the-COVID-2019-virus-situation

สิ่งของยังชีพที่ต้องเตรียมในสถานการณ์ ไวรัส COVID 2019 เข้าสู่ระดับ 3 มีอะไรบ้าง

หลายคนหวาดระแวงกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID 2019 อย่างมาก เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบาดได้อย่างรวดเร็วเพราะผู้ติดเชื้อไม่ทราบว่าตนเองมีเชื้อโรคจนกว่าจะมีอาการ การไปที่แออัดมีผู้คนมากมายถือว่าเสี่ยงติดโรคอย่างมาก ล่าสุดพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีผู้ที่ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครแล้วเดินทางไปพื้นที่อื่นๆ จำนวนหนึ่ง ทำให้เชื้อแพร่กระจายออกไป ทำให้มีข่าวออกมาว่า อาจจะมีการประกาศภาวะ ไวรัส COVID 2019 ระบาดขั้นที่ 3 โดยการประกาศแบบนี้ทำให้มีผู้คนแตกตื่นและแย่งซื้ออาหารแห้งและของใช้ภายในบ้านกันมากมาย โดยมีภาพออกมาเห็นได้ชัดว่าของในห้างบางแห่งเหลือของน้อยมาก เพราะการประกาศการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระดับ 3 คือต้องปิดกรุงเทพมหานคร ห้ามเข้าหรือออก เป็นการกักกันโรคให้อยู่ในพื้นที่ ทำให้ประชาชนกลัวโรคนี้อย่างมาก เราจึงมาแนะนำสิ่งของที่ทุกคนควรเตรียมไว้เมื่อไวรัสระบาดขั้นที่ 3 ดังนี้

Provisions-to-be-prepared-in-the-COVID-2019-virus-situation-news-side

สิ่งของที่ควรมีเมื่อไวรัส COVID 2019 ระบาด

1.อาหารแห้งหรืออาหารสด

2.ยาสามัญประจำบ้าน

3.ของใช้ภายในห้องน้ำ

4.สิ่งของทำความสะอาดภายในบ้าน

5.สิ่งของจำเป็นสำหรับ คนแก่และเด็กเล็ก

6.ของใช้ส่วนตัวสำหรับ ผู้ชายและผู้หญิง

7.สิ่งของจำเป็นสำหรับสัตว์เลี้ยง

8.หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ